Predstavljanje europskog projekta PODRŠKA UMREŽAVANJU I EUROPSKOJ SURADNJI GRADOVA I OPĆINA – SNET.EU

Datum: 01.11.2012
Kategorije: Osnovna, SNET.EU

HILS je partner na provedbi projekta Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina– SNET.EU. Nositelj u Hrvatskoj je Agencija lokalne demokracije u Osijeku, a u Srbiji Centar Lokalne demokratije Subotica. Ostali partneri na projektu su Visoko evanđeosko teološko učilište - Visoka škola (VETU), Asocijacija agencija lokalne demokracije (ALDA) i Otvoreni univerzitet Subotica.

Provedba projekta je započela u rujnu 2012. godine, a planirani dovršetak je u ožujku 2014. godine.

Projekt financira Europska komisija u okviru programa IPA Prekogranični program Hrvatska –Srbija 2007-2013.

Cilj projekta je doprinijeti izgradnji kapaciteta općina i gradova u pograničnim područjima Srbije i Hrvatske za učinkovitiju suradnju na regionalnoj i europskoj razini putem osnivanja Resursnih centara za podršku umrežavanju u Osijeku i Subotici i promocijom europskih javnih politika i koncepta aktivnog građanstva

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti, institucija i organizacija (3 konferencije, osposobljavanje, seminari, završna konferencija)
  • Aktivnosti Resursnih centara (promotivne radionice o umrežavanju, podrška u pronalasku partnera, konzultacije)
  • Aktivnosti i tematskog umrežavanja (12 tematskih prekograničnih događanja u uključenih općinama u Hrvatskoj i Srbiji)

Letak projekta SNET.EU

Skupština Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu

Datum: 09.10.2012
Kategorija: Osnovna
Dana 11.10.2012. u 11:00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku održat će se skupština Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu.

Dnevni red

Najava događanja: Konferencija u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 10.09.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu poziva Vas na konferenciju koja se organizira u sklopu projekta „Skeniranje jednakosti“ koji se u posljednjih 14 mjeseci provodio u Vukovarsko-srijemskoj županiji s ciljem osnaživanja organizacija koje se bave praćenjem politika vezanih uz nacionalne manjine.

Na konferenciji će biti predstavljen tijek i rezultati provedbe navedenog projekta, nakon čega će uslijediti rasprava o ključnim pitanjima vezanim uz rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga koje se bave promicanjem interesa nacionalnih manjina.

Svrha konferencije je prenijeti stečena iskustva zainteresiranim subjektima u Osječko-baranjskoj županiji te formulirati konkretne zaključke provedenog projekta.

Konferencija će se održati 17. rujna 2012. od 10:00 do 13:00 sati, u Hotelu Osijek u Osijeku.

Nakon konferencije će biti pripremljen zajednički ručak za sve sudionike čije troškove snosi organizator.

S obzirom na ograničen broj mjesta, molimo Vas da potvrdite svoj dolazak putem telefona (031/200-660) ili e-maila (hils@hils.hr) do 14. rujna 2012. do 15 sati.

HILS započinje s provedbom projekta „Skeniranje jednakosti“ na području Osječko-baranjske županije

Datum: 29.08.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti

Kroz dosadašnji rad i projekte, stručnjaci i članovi Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu primijetili su da pripadnici nacionalnih manjina, iako imaju zakonima prilično dobro riješen status u RH, nisu dovoljno aktivni u životu lokalne zajednice, a prisutan je i osjećaj diskriminacije i isključivanja iz društva. Razlog tome je, između ostalog i u njihovoj nedovoljnoj informiranosti i nepoznavanju prava i mogućnosti koje su im na raspolaganju. Uočeno je i slabo poznavanje europskog zakonodavstva i prakse, a što je posebno aktualno s obzirom na skoro pristupanje Hrvatske u članstvo EU.

Potaknuti takvim stanjem HILS je zadnjih više od godinu dana u Vukovarsko-srijemskoj županiji provodio projekt „Skeniranje jednakosti“, a sada započinje provedbu „Skeniranja jednakosti“ i u Osječko-baranjskoj županiji.

Cilj projekta je povećati informiranost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva o manjinskim pravima te ih osposobiti za praćenje anti-diskriminacijskih politika.

Korisnicima projekta bit će dostupna besplatna online baza podataka. Baza će omogućiti korisnicima jednostavan pristup velikom broju dokumenata objedinjenih na jednom mjestu čime će se olakšati, inače mukotrpna potraga za propisima koji reguliraju materiju, stručnim mišljenjima, primjerima dobre prakse i ostalim publikacijama.

Bazi možete pristupiti preko stranice HILS-a http://www.hils.hr/projekti/skeniranje-jednakosti/baza/.

Ovim putem pozivamo Vas da nam pošaljete prijedloge i sugestije o tome koje dokumente bi bilo korisno dodati u bazu.

Prijedloge i sugestije možete slati na mail adresu hils@hils.hr; poštom na adresu HILS, S. Radića 17, 31 000 Osijek; faksom na broj 031/637-000, a kontaktirati nas možete i na broj telefona 031/200-660.

U sklopu projekta održati će se i konferencija na kojoj će izlaganja održati stručnjaci iz Hrvatske i EU. Na konferenciji će biti izložen pregled trenutnog stanja manjinskih prava i uključenost vijeća nacionalnih manjina, predstavnika nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva u praćenje anti-diskriminacijskih politika, primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i EU te mogućnosti za poboljšanje stanja.

Konferenciju planiramo održati 17. rujna 2012. u Hotelu Osijek.

Projekt „Skeniranje jednakosti“ financijski podupiru: Grad Osijek i Osječko-baranjska županija, Europska komisija, Vukovarsko-srijemske županije i Ured za udruge Vlade RH.

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u projektne aktivnosti i na taj način pridonesu uspješnijoj provedbi projekta.

Najava događanja: 4. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 29.08.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom, provodi projekt „Skeniranje jednakosti“ sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz Vukovarsko-srijemske županije za praćenje javnih politika vezanih uz nacionalne manjine.

Ovim Vas putem pozivamo na 4. javne konzultacije koje će se održati 04.09.2012. u Vinkovcima, Mala vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 s početkom u 09:00 sati.

Tema 4. javnih konzultacija je „Financijski i normativni okvir djelovanja“, a konzultacije će uključivati raspravu o financiranju vijeća i predstavnika, županijskim aktima koji reguliraju rad vijeća i predstavnika te o ovlastima/djelokrugu koordinacija nacionalnih manjina.

Konzultacije i raspravu vodit će gospodin Nikola Mak, potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije i nekadašnji saborski zastupnik nacionalnih manjina.

Cilj javnih konzultacija je potaknuti konstruktivnu raspravu na temelju koje će se formulirati prijedlozi za poboljšanje zakona i procedura, te se nadamo Vašem prisustvu i doprinosu ovoj raspravi.

Molimo da nam svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 03.09.2012. te Vas pozivamo da nam slobodno pošaljete pitanja/probleme s kojima se suočava Vaša organizacija kako bismo Vam na konzultacijama mogli dati što konkretnije odgovore.

Najava događanja: 3. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 25.05.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom provodi projekt „Skeniranje jednakosti“ sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz Vukovarsko-srijemske županije za praćenje javnih politika vezanih uz nacionalne manjine. U sklopu projekta su održani treninzi te 2 javne konzultacije na temu dužnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i udruga nacionalnih manjina te na temu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina.

Ovim Vas putem pozivamo na 3. javne konzultacije koje će se održati 04.06.2012. u Vinkovcima, Mala vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 s početkom u 10:00 sati.

Tema 3. javnih konzultacija je prepoznavanje, prijavljivanje i procesuiranje diskriminacije, s fokusom na diskriminaciju po nacionalnoj osnovi. Gospodin Dragan Pepić, pravni savjetnik u udruzi Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, održat će izlaganje na navedenu temu referirajući se na Zakon o suzbijanju diskriminacije i Vaša iskustva koja ste podijelili s nama uoči održavanja javnih konzultacija. Na javnim konzultacijama će prisustvovati i g. Dejan Palić iz Ureda Pučkog pravobranitelja koji će nam predstaviti nadležnosti Ureda u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i relevantne statistike. Predviđeno trajanje konzultacija je najviše 3 sata. Cilj javnih konzultacija je potaknuti konstruktivnu raspravu na temelju koje će se formulirati prijedlozi za poboljšanje zakona i procedura, te se nadamo Vašem prisustvu i doprinosu ovoj raspravi.

Molimo da nam svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 01.06.2012. te Vas pozivamo da nam slobodno pošaljete pitanja/probleme s kojima se suočava Vaša organizacija ili vlastita iskustva diskriminacije kako bismo Vam na konzultacijama mogli dati što konkretnije odgovore.

Najava događaja: 2. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 24.04.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom provodi projekt „Skeniranje jednakosti“ sa svrhom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva iz Vukovarsko-srijemske županije za praćenje javnih politika vezanih uz nacionalne manjine. U sklopu projekta su održani treninzi te 1. javne konzultacije na temu dužnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i udruga nacionalnih manjina tijekom kojih su se iskristalizirale teme od prioritetnog interesa korisnika, a koje ćemo obraditi na sljedećim javnim konzultacijama. Na osnovu Vaše povratne informacije, organiziramo 2. javne konzultacije koje će voditi dr.sc. Aleksa Đokić, savjetnik Vladinog ureda za nacionalne manjine i HILS-ov stručnjak za nacionalne manjine na ovom projektu, a na konzultacijama će biti prisutni i predstavnici Ministarstva uprave koji će obraditi temu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, a raspravljat ćemo i o problemima zasjedanja vijeća uzrokovanih kašnjenjem rješenja, te drugim pitanjima u nadležnosti institucija iz kojih dolaze naši govornici.

Ovim Vas putem pozivamo na javne konzultacije koje će se održati 26.04.2012. u Vinkovcima, Velika vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 s početkom u 11:00 sati.

Predviđeno trajanje konzultacija je najviše 3 sata. Cilj javnih konzultacija je potaknuti konstruktivnu raspravu na temelju koje će se formulirati prijedlozi za poboljšanje zakona i drugih akata, te se nadamo Vašem prisustvu i doprinosu ovoj raspravi.

Molimo da nam svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 24.04.2012. te Vas pozivamo da nam slobodno pošaljete pitanja/probleme s kojima se suočava Vaša organizacija kako bi Vam na konzultacijama bili u mogućnosti dati što konkretnije odgovore.

Poziv na skup

Datum: 16.04.2012
Kategorija: Osnovna
Poštovani,

Pravni fakultet u Osijeku, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo u Zagrebu Pozivaju Vas na skup:

REFORMA SUSTAVA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ

U petak, 20. travnja 2012. godine, od 11:00 do 15:30 sati, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Stjepana Radića 13.

Izlaganja na skupu temelje se na nalazima istraživačkog projekta Decentralizacija i lokalna samouprava, kojeg su istraživači Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo proveli 2011. uz potporu Open Society Foundation. Tekst, koji je iz tog istraživanja proizišao sadrži iscrpnu ocjenu funkcioniranja lokalne samouprave u Hrvatskoj kao i naznake prioriteta i potrebnih budućih reformskih zahvata. Rezultat ovog okruglog stola bit će vrijedan temelj budućih promjena sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Program skupa možete pogledati OVDJE.

Održane početne aktivnosti međunarodnog projekta „WTD- Working Together for Development“ u Bruxellesu 27. i 28. ožujka 2012.

Datum: 13.04.2012
Kategorija: Osnovna
Započela je provedba međunarodnog projekta „WTD- Working Together for Development“ kojeg zajedno provodi 21 organizacija (nevladine organizacije društva i udruženja jedinica lokalne samouprave) iz zemalja članica Europske unije i zemalja kandidatkinja za članstvo uz koordinaciju međunarodne organizacije ALDA (Association of Local Development Agencies).Svrha projekta je uspostaviti savez organizacija civilnog društva koji će intenzivno surađivati u području unaprjeđenja Europske razvojne politike i koji će zajedničkim stavom utjecati na nadležna tijela i sustavno s njima surađivati u kreiranju relevantnih strategija, radnih dokumenata i zakonske regulative kroz redovne sastanke i panelne rasprave. Nakon što su partneri zajednički izradili prvi radni dokument kojemu je svrha unaprjeđenje međusobne suradnje, te uspostavljanje sustavne suradnje s nadležnim tijelima Europske unije (Odjel za razvoj Europske komisije i Europski odbor regija), 27. ožujka 2012. u Bruxellesu je održan prvi sastanak upravnog odbora, čiji je član i mr.sc. Irena Gluhak, voditeljica projekata HILS-a, na kojem je utvrđena detaljna metodologija provedbe projekta. Na sastanku je također finaliziran i radni dokument koji je sutradan (28. ožujka 2012.) predstavljen nadležnim tijelima i zainteresiranoj javnosti na početnoj konferenciji koja se održala u konferencijskoj dvorani Europskog odbora regija. Nakon pozdravnog govora predsjednice Europskog obora regija, gospođe Mercedes Bresso, održana je panelna rasprava koju su vodili Egídio Canciani (Europska služba za vanjsko djelovanje), Antonio Márquez Camacho (Europska komisija, Odjel za razvoj i suradnju), i Ilya Subbotin (Vijeće Europe) tijekom koje su utvrđeni modaliteti i metodologija suradnje te su definirane osnovne odrednice Europske razvojne politike. Na konferenciji je sudjelovalo oko 100 sudionika.Početna konferencija je prva aktivnost ovog projekta koji će se provoditi 2,5 godine uz financiranje Europske komisije (Odjel za razvoj), a aktivnosti će se održavati u Bruxellesu (Belgija), Veneciji (Italija), Varni (Bugarska), Bratislavi (Slovačka) i Istanbulu (Turska).

Iako prvotno nije predviđeno održavanje aktivnosti u Hrvatskoj, s obzirom da će Hrvatska tijekom projekta postati članicom Europske unije, projektni konzorcij će nastojati ipak organizirati prigodno događanje u RH u 2013. godini.Više o projektu pogledajte na http://www.wtd-alda.eu/.

Održane 1. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 11.04.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Kako bi se uspostavila što efikasnija suradnja između civilnog sektora i Vukovarsko-srijemske županije HILS je u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom 16.03.2012. u Vinkovcima organizirao javne konzultacije.

Na konzultacijama su uz predstavnice Vukovarsko-srijemske županije sudjelovali predstavnici nacionalnih manjina, Vijeća nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva, a tema je bila „Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i udruge nacionalnih manjina“.

Svi sudionici izrazili su stav da su javne konzultacije učinkovit način uspostavljanja suradnje između civilnog sektora i Vukovarsko-srijemske županije, a 80% sudionika smatra da će suradnja s regionalnom samoupravom pridonijeti kvalitetnijem praćenju anti-diskriminacijskih politika vezanih uz nacionalne manjine. HILS će i u budućnosti organizirati javne konzultacije, sljedeće će se održati u svibnju, a teme će biti određene na temelju aktivne rasprave, komentara i sugestija sudionika 1. javnih konzultacija.

<   1234567   >