Održana prva konferencija projekta „Građansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“

Datum: 12.04.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)


U okviru realizacije projekta „Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“ dana 08. travnja 2010. godine u prostorijama Centra za javnu inicijativu (Opcina Gunja) održana je prva konferencija pod nazivom „LEADER pristup – perspektive za ruralni razvoj“.
 

 

Cilj konferencije je bio upoznavanje s detaljima samog projekta cija je glavna svrha jacanje ruralnih podrucja Vukovarsko-srijemske županije, ali i prenošenje korisnih iskustva u osnivanju i dosadašnjem funkcioniranju LAG-a Karašica koje je s nazocnima podijelio voditelj ove Akcijske grupe, gospodin Ivan Vrbanic.

 

Takoder, prisutni su upoznati i s konceptom LEADER pristupa i njegovom provedbom u okviru gore spomenutog projekta, a naglasak je stavljen na predstavljanje novih metoda ruralnog razvoja cijom provedbom se ostvaruju višestruke koristi za javni, privatni i civilni sektor odnosno lokalnu zajednicu u cjelini.

 

Samoj konferenciji nazocilo je 30-ak sudionika, medu kojima su bili i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gospodin Ivan Ciprijan te gospoda Irena Lješevic koji su predstavili IPARD program.

HILS nastavlja s provedbom LEADER pristupa projektom „Građansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“

Datum: 01.02.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu nastavlja s provedbom LEADER pristupa projektom „Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“  koji ce se provoditi na podrucju opcina Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja. Zadatak je realizacijom ovog projekta tijekom 2010. godine osnažiti javni, poslovni i civilni sektor na podrucju gore spomenutih opcina za osnivanje i djelovanje unutar nove lokalne akcijske grupe (LAG-a).

 

Kao što je široj javnosti poznato, HILS je u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ u prosincu 2009. godine pomogao u osnivanju LAG-a Karašica te na taj nacin osigurao temelje za provedbu programa LEADER na teritoriju gradova Belišce, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te 10-ak opcina sa tog podrucja.

 

Opci cilj projekta „Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“ je povecati stupanj demokratizacije i ucinkovitosti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj sukladno europskima nacelima dobre uprave, višedionickog javnog upravljanja i sudionicke demokracije. Takoder, zadatak je povecati stupanj gradanskog sudjelovanja u oblikovanju i pracenju javnih politika te uspostaviti model višedionickog kreiranja javnih politika i donošenjag odluka u opcinama u kojima se projekt provodi.

 

Provedba projekta trajat ce do 31. prosinca 2010. godine, a potporu za njegovu realizaciju osigurala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Osnovan LAG Karašica

Datum: 30.12.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

U okviru projekta Inicijativa za ruralni razvoj, koji se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva,  28. prosinca 2009. godine, osnovana je udruga Lokalna akcijska grupa Karašica.  Podrucje djelovanja Lokalne akcijske grupe Karašica obuhvaca cetiri grada i jedanaest opcina.
Na podrucju koje obuhvaca LAG Karašicu - gradova Belišca, Donjeg Miholjca, Našice i Valpova, opcina  Bizovac, Donja Moticina, Ðurdenovac, Fericanci, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorac, Podravska Moslavina i Viljevo živi oko 88.000 stanovnika te djeluje zavidan broj udruga i gospodarskih subjekata koji su takoder partneri jedinicama lokalne samouprave u povezivanju u sustav koji ce ubuduce upravljati razvojem na ovom podrucju. Temeljem iskustava koja su potvrdena u zemljama clanica Europske zajednice ove su jedinice lokalne samouprave odlucile ubuduce zajednicki planirati i ostvarivati projekte koji ce se finanicrati iz sredstva pristupnih fondova Europske zajednice.  Leon Žulj, graodnacelnik Valpova izabran je za predsjednika LAG-a. Zvonko Boric, gradonacelnik Belišca, Stjepan Viduka, gradonacelnik Donjeg Miholjca i Krešimir Žagar, gradonacelnik Našica su tri od šest dopredsjednika, a tri ce naknadno izabrati predstavnici civilnog sektora  s podrucja kojeg obuhvaca LAG. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Karašica ima ukupno 31 clana, no na Osnivackoj skupštini ih je izabrano 19. Clanovi upravnog odbora su nacelnici opcina koje obuhvacaju podrucje LAG-a, Srecko Vukovic iz Bizovca, Zoran Kovacevic iz Koške, Darko Dorkic iz Marijanaca, Stjepan Živkovic iz Magadenovca, Antun Glavaš iz Fericanaca, Zdravko Šimara iz Podrvaske Moslavine, Željko Kovacevic iz Donje Moticine i Ivan Fekete iz Viljeva, te Snježana Tolic, Ljerka Vuckovic, Antonija Andrašek Baric, Stela Berecic, Stjepan Herega, Stjepan Sršic i Vladimir Vazdar, a preostali ce clanovi biti izabrani na narednoj sjednici iz redova gospodarstvenika i udruga koje djeluju na podrucju LAG-a.

Studijski posjet Lokalnoj akcijskoj grupi općine Beremend (Mađarska)

Datum: 23.12.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

U okviru provedbe projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu, 15. prosinca 2009. godine (utorak) održan je jednodnevni studijski posjet Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) opcine Beremend u Madarskoj.Kao što je odprije i poznato, u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ zapocet je postupak osnivanja Lokalne akcijske grupe u Valpovštini (LAG Karašica). Kako je LAG Karašica u pocetnoj fazi osnivanja, iskustva i savjeti dobiveni od strane uspješnih akcijskih grupa iz regije predstavljaju vrijednu pomoc u daljnjem razvoju i radu LAG-a Karašica. Sudionici studijskog posjeta su bili clanovi Radne skupine za osnivanje LAG-a Karašica, predstavnici jedinica lokalne samouprave s podrucja obuhvacenog LAG-om Karašica, te projektni tim.Glavni cilj ovog studijskog putovanja bio je pobliže se upoznati s radom Lokalne akcijske grupe opcine Beremend (Madarska) koja se nalazi uz samu granicu s Republikom Hrvatskom. LAG opcine Beremend primjer je uspješnog i kvalitetnog funkcioniranja Lokalne grupe, a ovim studijskim posjetom gosti iz Hrvatske upoznali su se s vodecim ljudima LAG-a iz Madarske koji su, prenoseci primjer dobre prakse, dodatno potaknuli i osnažili osnivanje Lokalne akcijske grupe u Valpovštini.Program posjeta zapoceo je pozdravnim govorima Stipe Oršokica, nacelnika opcine Beremend te mr.sc. Irene Gluhak, voditeljice projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“. Nakon kratkog predstavljanja opcine Beremend, sudionici posjeta upoznali su se s radom LAG-a opcine Beremend. Razgovaralo se i o buducoj suradnji dvaju LAG-ova.Po završetku putovanja, svi sudionici su istaknuli da je cilj studijskog posjeta u potpunosti ispunjen te da ce ova razmjena iskustva sa domacinima iz Madarske u velikoj mjeri unaprijediti osnivanje i rad LAG-a Karašica.

Najava osnivačke skupštine LAG-a Karašica

Datum: 11.12.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
Projekt  „Inicijativa za ruralni razvoj“ ušao je usvoju završnu fazu. Radna skupina za osnivanje LAG-a sastavljena od 10-ak predstavnika javnog, civilnog i privanog sektora s podrucja Valpovštine izvršila je sve potrebne pripreme i izradila potrebnu dokumentaciju za registraciju LAG-a Karašica.
U pripremnim radnjama ukazala se potreba i interes da se prvotno LAG podrucje proširi na: okolne opcine koje gravitiraju Gradu Našicama (Donja Moticina, Ðurdenovac, Fericanci i Podgorac) i cijelo podrucje Miholjštine (Donji Miholjac, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo).
Osnivacka skupštinace se održati dana 28. prosinca u 18:00 sati u vijecnici Grada Belišca stoga pozivamo sve zainteresirane subjekte s podrucja Valpovštine, Miholjštine i iz gore navedenih opcina koje gravitiraju Gradu Našicama da dodu na osnivacku skupštinu i ukljuce se u rad LAG-a.
Za daljnje informacije možete posjetiti portal: www.valpovstina.info (lijevo u izborniku: LAG Karašica) ili poslati upit na e-mail lag.karasica@gmail.com.

Održana 3. po redu edukacijska blok radionica pod nazivom „Usklađivanje razvojnih prioriteta u mikroregiji Valpovština-Našice s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama i smjernicama“

Datum: 20.11.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
Dana 05. studenog 2009. godine u vijecnici Grada Belišca održana je treca po redu edukacijska bolk radionica pod nazivom „Uskladivanje razvojnih prioriteta u mikroregiji Valpovština-Našice s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama i smjernicama“. Radionicu je organizirao HILS, u suradnji s gradovima Belišce, Našice i Valpovo te opcinama Bizovac i Petrijevci.

 

Sama radionica je organizirana u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ cija je svrha jacanje ruralnog razvoja Valpovštine kroz LEADER pristup te uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Valpova, Našica, Belišca, Bizovca i Petrijevaca. Glavni cilj ovog projekta, koji se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, je potaknuti suradnju izmedu predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te kroz osnivanje lokalne akcijske grupe osigurati što bolje i kvalitetnije iskorištenje postojecih mogucnosti.

 

Program radionice sastojao se od predstavljanja ciljeva i prioriteta, lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih strategija s kojima lokalna strategija mikro-regije (LAG-podrucje) treba biti uskladena. Pored toga, prezentirana je i metodologija izrade lokalne razvojne strategije mikro-regije kao i uskladivanje ciljeva i djelatnosti navedenih u statutu LAG-a s razvojnim prioritetima LAG-podrucja. Oba predavanja održala je dr.sc. Snježana Tolic, strucni suradnik na projektu (Poljoprivredni falkutet u Osijeku).

 

Prema mišljenju samih polaznika, radionica je ocijenjena kao znacajan korak naprijed u smjeru daljnje provedbe LEADER pristupa i kao takva predstavlja izvrstan izvor informacija o nacinima kreiranja lokalne ruralne strategije. Pored toga, zakljuceno je da je za dobro funkcioniranje LAG-a najpotrebnije dobro poznavanje lokalne sredine u kojoj se strategija provodi te svih segmenata poslovanja i rada lokalne zajednice, ali i spremnost interesnih strana na otvorenu komunikaciju  kao i motiviranost za kontinuirani rad i usavršavanje.

 

Na samom kraju, pozivamo sve zainteresirane da posjete web stranicu www.valpovstina.info te se detaljinije informiraju o radu LAG-a Karašica.

 

Održana 2. edukacijska blok radionica

Datum: 29.09.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
Edukacijska radionica na temu „Programiranje i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa lokalnog razvoja za podrucje Valpovština-Našice“ održana je u srijedu 23. rujna 2009. godine.

Radionica je organizira u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ cija je svrha jacanje ruralnog razvoja Valpovštine kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Valpova, Našica, Belišca, Bizovca i Petrijevaca.

Sudionici su u skupinama rješavali postavljene zadatke, te takvim nacinom rada doprinjeli pripremi za osnivanje LAG-a.

 

Održana 1. edukacijska radionica

Datum: 24.06.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
Edukacijska radionica na temu „Kreiranje ruralne strategije LAG podrucja“ je održana u cetvrtak 2. srpnja 2009. u vijecnici Grada Belišca.

 

Radionica namijenjena javnom, poslovnom i civilnom sektoru s podrucja Valpovštine, na kojoj je predavac bila doc.dr.sc. Snježana Tolic, strucni suradnik na projektu.  Primjer dobre prakse osnivanja i funkcioniranja LAG-a u Madarskoj je predstavio gosp. Stipo Oršokic, nacelnik opcine Beremend.

Poziv i program 1. edukacijske radionice

Održana je uvodna radionica „Lokalna partnerstva za ruralni razvoj: Uloga LEADER pristupa i Lokalne akcijske grupe (LAG) u ruralnom razvoju“

Datum: 17.04.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

LEADER - Radionica - Travanj 2009.


Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, u suradnji s gradovima Belišce, Našice i Valpovo, te opcinama Bizovac i Petrijevci, organizirao je interaktivno predavanje „Lokalna partnerstva za ruralni razvoj: Uloga LEADER pristupa i Lokalne akcijske grupe (LAG) u ruralnom razvoju“. Predavanje je organizirano u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ cija je svrha jacanje ruralnog razvoja kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Valpova, Našica, Belišca, Bizovca i Petrijevaca, a održala ga je dr.sc. Snježana tolic, strucna suradnica na projektu.

LAG podrazumijeva aktivno sudjelovanje relevantnih dionika iz privatnog, javnog i civilnog sektora u lokalnom ruralnom razvoju kroz zajednicko kreiranje lokalne strategije za ruralni razvoj i zajednicko namicanje sredstava (iz EU fondova) za projekte koji su u skladu s lokalnom strategijom.

Cilj projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ je potaknuti suradnju izmedu lokalnih partnera (predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora) u svrhu osnivanja LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Belišca, Bizovca, Našica, Petrijevaca i Valpova, te njihovo osnaživanje za što bolje korištenje mogucnosti koje proizlaze iz djelovanja LAG-a.

Predavanje je održano 15. travnja 2009. u vijecnici opcine Bizovac, a sudjelovalo je 30-ak predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.

POZIV NA UVODNU RADIONICU „Lokalna partnerstva za ruralni razvoj: Uloga LEADER pristupa i Lokalne akcijske grupe (LAG) u ruralnom razvoju“

Datum: 10.04.2009
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu te gradovi Belišce, Našice i Valpovo, te opcine Bizovac i Petrijevci pozivaju Vas na interaktivno predavanje „Osnaživanje ruralnog razvoja kroz umrežavanje i provedbu LEADER pristupa“. Predavanje se organizira u okviru projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ cija je svrha jacanje ruralnog razvoja kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Valpova, Našica, Belišca, Bizovca i Petrijevaca.

LAG podrazumijeva aktivno sudjelovanje relevantnih dionika iz privatnog, javnog i civilnog sektora u lokalnom ruralnom razvoju kroz zajednicko kreiranje lokalne strategije za ruralni razvoj i zajednicko namicanje sredstava (iz EU fondova) za projekte koji su u skladu s lokalnom strategijom.

Cilj projekta „Inicijativa za ruralni razvoj“ je potaknuti suradnju izmedu lokalnih partnera (predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora) u svrhu osnivanja LAG-a (lokalne akcijske grupe) na podrucju Belišca, Bizovca, Našica, Petrijevaca i Valpova, te njihovo osnaživanje za što bolje korištenje mogucnosti koje proizlaze iz djelovanja LAG-a.

Buduci da se projektom  uvode nove metode ruralnog razvoja  koje pružaju višestruke koristi javnom, poslovnom i civilnom sektoru, te lokalnoj zajednici kao cjelini, nadamo se Vašem odazivu i suradnji tijekom provedbe projekta.

Predavanje ce se održati 15. travnja 2009. u vijecnici opcine Bizovac, s pocetkom u 14h. Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite telefonom ( 031/200 660 ), faksom ( 031/637 000 ) ili e-mailom (irena.gluhak@hils.hr) najkasnije do 14.4.2009. u 12h.


Klikom na donji link možete preuzeti program u PDF i MS Word formatu:

Program uvodne radionice (PDF),
Program uvodne radionice (Word)
<   12