Forum udruga Slavonije

Misija, vrijednosti i načela djelovanja

Svrha Foruma:

Jačanje društvenog kapitala i promicanje građanskog društva na području Slavonije.

Misija Foruma:

Jačanje uloge organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini te sudjelovanje u kreiranju i provedbi razvojnih politika.

Vrijednosti i načela djelovanja:

Vrijednosti djelovanja Foruma udruga sadržane su njegovoj Povelji o utemeljenju:

1. Forum udruga djeluje kao nestranačka i neprofitna asocijacija i otvoren je za sve udruge koje ispunjavaju uvjete navedene u Povelji i Statutu Foruma.

2. Odnosi unutar Foruma zasnovani su na načelima demokratizacije i transparentnosti.

3. Djelovanje Foruma je javno.

4. Forum udruga djeluje za opće dobro i u interesu svih građana.

Strateški ciljevi Foruma 2006.-2009.

Dugoročni ciljevi Foruma:

1. Utjecati na kreiranje i provedbu razvojnih politika kroz uključivanje organizacija civilnog društva.

2. Zagovaranje i stvaranje uvjeta za održivi razvoj organizacija civilnog društva.

3. Promicanje vrijednosti civilnog društva.

4. Međusobno povezivanje organizacija civilnog društva i promicanje njihove međusobne suradnje.

Specifični ciljevi Foruma:

1. Kreirati mehanizme za bolju i pravovremenu razmjenu informacija između organizacija civilnog društva, članica Foruma koje djeluju na području Slavonije (mailing lista, web, bilten);

2. Sukladno procesu decentralizacije Nacionalne zaklade zagovarati/ podupirati osnivanje regionalne financijske institucije za potporu organizacijama civilnog društva (Regionalna zaklada/ Fond za društveni razvoj);

3. Zagovarati primjenu modela dobre prakse u suradnji između organizacija civilnog društva i regionalnih i lokalnih vlasti na području Slavonije;

4. Pojačati međusobnu suradnju između organizacija civilnog društva na županijskoj razini kroz jačanje koordinacije udruga (Županijski forumi);

5. Kreirati održivi model mreže centara za podršku razvoju civilnog društva u Slavoniji:

6. Potaknuti raspravu o točno određenim temama/ područjima razvoja koja su važna za zajednicu (senzibiliziranje javnosti za priorotetna razvojna pitanja);

7. Potaknuti stvaranje međusektorskih timova i pomaganje pri uspostavi parnterstva na razvojnim programima EU-a.

Radionica HILS-a o vidljivosti udruga

HILS je za Forum udruga Slavonije organizirao radionicu pod nazivom "Vidljivost udruga i njihov utjecaj u društvu". Cilj radionice koju su održali treneri iz Nizozemske, Marian Ramayer i Henk Bekker, bio je pomoći udrugama Foruma u jačanju svoje vidljivosti i utjecaja u javnosti. Radionica je održana u Domu hrvatskog društva likovnih umjetnika u Tvrđi u petak 10. studenog 2006.