Međunarodna suradnja

Ugovor o konzorciju s VNG Internationalom, Den Haag

sklopljen 1. studenog 2004. godine

VNG International (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) je međunarodna agencija za suradnju Udruge nizozemskih općina, posvećena jačanju demokratskih lokalnih samouprava svuda u svijetu. VNG International trenutno vodi preko 30 projekata usmjerenih na razvoj građanskog društva širom svijeta.

HILS i VNG International, kao predstavnik MATRA-e (program Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske), dana 1. studenog 2004. godine, sklopili su ugovor o konzorciju radi provođenja projekta “Međuopćinska suradnja u istočnoj Slavoniji”. Tako VNG International nastupa kao međunarodni partner HILS-a u izvođenju ovog projekta.

Ovaj je ugovor samo kruna vrlo plodne, dugotrajne i prijateljske suradnje. VNG International je višegodišnji suradnik, pomagač i partner HILS-a u nizu projekata, publikacija i uorganizaciji skupova.

Kontakti

VNG International Tel. +31 70 - 37 38 401
P.O. Box 30435 Fax +31 70 - 37 38 660
2500 GK Hag http://www.vng-international.nl
The Netherlands [email protected]

MATRA

HILS - Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek i IKV - Interkerkelijk Vredesberaad Den Haag su nakladnici izdanja “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva”. MATRA (program Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske) je svojim doprinosom sufinancirala ovaj priručnik.

Također, HILS je, putem ugovora o konzorciju s VNG International, stupio u ugovorni odnos s MATRA-om u svrhu izvršenja projekta “Međuopćinska suradnja u istočnoj Slavoniji”.

Imajući u vidu međunarodni značaj MATRA programa, njegovu ulogu u razvoju građanskog društva i njegovu izuzetnu reputaciju, te uspješan dosadašnji razvoj odnosa, HILS očekuje dalje produbljenje i intenziviranje odnosa s ovom organizacijom.

OSCE

OSCE pokazuje puno razumijevanje za HILS-ovu misiju i napore, što je vidljivo iz dosadašnje suradnje na sufinanciranju priručnika “Lokalna samouprava – hrvatska i nizozemska iskustva” koji je bio zajednički nakladnički projekt HILS-a i IKV-a iz Nizozemske, uz financijsku potporu OSCE-a.

HILS smatra nakladničku djelatnost nužnom nadopunom obrazovno-inseminacijskog aspekta svojeg djelovanja, te je do sada izdao niz publikacija. Ova aktivnost također popunjava nedostatak publikacija usmjerenih lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj.

Međunarodna konferencija "Prekogranična suradnja u jugoistočnoj Europi: prepreke i mogućnosti za euroregionalnu suradnju"

Bizovac 18. i 19. studenog 2002. godine

Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava bila je 18. do 19. studenoga 2002. godine domaćinom međunarodne konferencije o Prekograničnoj suradnji u jugoistočnoj Europi: preprekama i mogućnostima za euroregionalnu suradnju uz suorganizaciju Pakta ostabilnosti za jugoistočnu Europu, Vijeća Europe i Instituta Istok-Zapad (EWI). Suorganizatori su ovim događajem namjeravali dati poticaj i potporu procesu osnaživanja interesne suradnje u prekograničnim područjima u jugoistočnoj Europi u kojima već postoje euroregije ili su na putu institucionalizacije nove inicijative. Konferencija je okupila preko 130 sudionika, uključujući predstavnike euroregija jugoistočne Europe ili regija koje provode transgraničnu suradnju, nacionalne vlade iz jugoistočne Europe, predstavnike odabranih istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih euroregija, nacionalnih udruga lokalnih vlasti, vlada i drugih zainteresiranih država, kao i multilateralnihinstitucija, međunarodnih organizacija i zaklada.

Konferencija je:

* omogućila razmjenu iskustva i znanja između prekograničnih područja unutar jugoistočne Europe i izvan nje, kao i stratešku i akcijsku analizu operativnih i političkih prepreka/mogućnosti za euroregionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi.

* dala je potporu i predstavila iskustva postojećih euroregija jugoistočne Europe, kao i trokuta prekogranične suradnje. Konstruktivna je rasprava vođena o prevladavanju glavnih političkih prepreka prekograničnoj suradnji širom jugoistočne Europe, a uključivala je predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlada ovoga područja, kao i predstavnike međunarodne zajednice.

* okupila je respektabilan krug međunarodnih čimbenika i stručnjaka iz područja međunarodnih odnosa, valja zaključiti kako je ova Konferencija značajno pridonijela afirmaciji napora ir ezultata Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kao inicijatora i organizatora ovog skupa te Osječko-baranjske županije kao domaćina i logističke baze organizacije ove Konferencije.

Iskustva Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava predstavljena kroz tri izlaganja mr.sc. Davora Brunčića, koji je kao potpredsjednik HILS-a govorio i o korelaciji stupnja razvitka teritorijalne samouprave i prekogranične suradnje, postala su i međunarodno referentna što je rezultiralo i pozivima za uspostavaljanjem odnosno proširivanjem suradnje ovog područja s drugim euroregionalnim i međunarodnim asocijacijama i tijelima Europe. U radu ovog skupa sudjelovali su i drugi članovi HILS-a, a dr.sc. Ante Lauc govorio je i o ulozi ljudskog faktora u oblikovanju i razvijanju prekogranične suradnje.

Seminar "Razvoj prekogranične suradnje u okviru Euroregije"

Osijek, 8. studenog 2002. godine

Osposobljavanje za upravljanje euroregionalnim asocijacijama, a osobito korištenje financijskih i drugih mehanizama Europske unije bili su predmetom seminara Razvoj prekogranične suradnje u okviru Euroregije koji je uz pokroviteljstvo i u suorganizaciji njemačke Zaklade Friedricha Eberta u Osijeku 8. studenoga 2002. organizirala Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava. Ovaj seminar nije samo oblik osposobljavanja nositelja ovih aktivnosti u okviru ove euroregije već i nastavak njezinih međunarodnih kontakata, osobito s nizozemsko-njemačkom Euroregijom Rhein-Mass.

Preko 60 sudionika ovog seminara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine poslušalo je iskustva uorganiziranju Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava kroz izlaganje mr.sc. Davora Brunčića, potpredsjednika HILS-a i voditelja projekta “Organiziranje Euroregionalne suradnje”, iskustva euroregije Rhein-Mass u razvijanju pregogranične suradnje koja je izložio direktor ove euroregije Artur Hansen, nove mogućnosti regionalne i prekogranične suradnje prema izlaganju Gorane Rabatić i Hrvoja Marušića iz Ministarstva europskih integracija, rezultate organiziranja Mreže euro-gradova koje je predočila Tatjana Mavrinac iz Rijeke te iskustva u suradnji visokih škola u euroregiji Rhein-Maas koje je predstavila Ghislaine Starmans iz organizacije HORA EST. Rasprava koje je uslijedila nakon izlaganja potvrdila je potrebu osiguranja stalnih oblika edukacije nositelja prekogranične suradnje.

Studijski boravak članova HILS-a u Northwestern University School of Law

Chicago, Illinois 14.-21. rujna 2002. godine

Članovi HILS-a mr.sc. Predrag Zima i Mato Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku boravili su u Chicagu (SAD) tjedan dana od 14. do 21. rujna 2002. godine u Northwestern University School of Law Chicago Illinois, radi upoznavanja sa tim fakultetom, a osobito o radu njihove Klinike za malo poduzetništvo.

Obilazaći fakultetske prostore (predavaonice, knjižnice i dr.) došli su do spoznaje da hardverski hrvatska sveučilišta ne zaostaju za američkim, uzimajući u obzir PC računala, ali je umreženost i dostupnost američkih neusporedivo veća, a softverski hrvatskas veučilišta su na razini američkih u općim uslužnim programima, ali se u specijalističkim razlikuju (korištenje baza podataka-pretplate na baze podataka). Upoznati su i s općim podacima o obrazovnim sustavima, i institucijama te radu klinika (Hrvatska, SAD, Uzbekistan) te sudjelovali u praktičnom radu klinike za malo poduzetništvo u lokalnim zajednicama (Small Buiness Opportunity Center). 12 studenata jednom tjedno nađe se zajedno sa prof. Thomasom Morschom i Caitlin Cameron, i svaki od njih referira tekuće slučajeve i eventualno nove koji se pojave. Ovakav sastanak je zapravo zbog studenata jer se oni upoznaju načelno i sa drugim slučajevima osim onih na kojima rade. Tih (trenutno) 12 slučajeva sadržajno obuhvaćaju: osnivanje poduzeća (incorporation; većina slučajeva); zaštita industrijskog vlasništva (trademark protection) 2 ili 3 slučaja; radni odnosi i ugovori o radu; ugovor o franšizi; ugovor o kupoprodaji s međunarodnim elementom. Pri tome svaki od studenata iznosi trenutno stanje slučaja, a ako se radi o tek obavljenom prvom razgovoru, ili takav razgovor tek predstoji (dogovoren telefonski), iznose se osnovni podatci o slučaju (zanimljivo, s punim imenima i prezimenima). Dakle, većina slučajeva već je neko vrijeme u “obradi” pa su studenti znali o čemu se u konkretnim slučajevima radi (background). U svakom slučaju iznosi se i obrazlaže naredna radnja (korak) koja će se poduzeti. U sklopu posjeta upoznati su i s funkcioniranjem poduzetničkog inkubatora Ilinois Technology Enterprise Corporation.

Savjetovanje "Reforma lokalne samouprave"

Zagreb, 6-7. ožujka 2002. godine

Savjetovanje na temu “Reforma lokalne samouprave”, koje je održano u Zagrebu 6. i 7. ožujka 2002. organizirao je Institut za javnu upravu Zagreb i “Organizator” Zagreb, okupio je najznačajnije znanstvenike i stručnjake na ovu temu u Republici Hrvatskoj, uz predstavnike Slovenije, gdje su aktivno sudjelovali i članovi HILS-a prof.dr.sc. Branko Babac i prof.dr.sc. Zvonimir Lauc. Prof Babac napisao je referat pod nazivom “Preustrojavanje lokalne i regionalne samouprave u RH u suvislosti razdvajanja lokalne i regionalne samouprave od državne uprave”. Autor smatra da promjene od 1990. do 2000. godine, kao i najnovije iz 2001. godine koja rješenja kreću od koncepcije o razdvajanju državne uprave od lokalne i regionalne samouprave, predstavljaju značajan otklon od zahtjeva za obnovom hrvatskog županijskog ustroja, što je rezultiralo nedosljednošću u realizaciji koncepta hrvatske državnosti i hrvatskog nacionalnog identiteta. Prof. Lauc podnio je referat na temu “Decentralizacija - uvjet optimalizacije lokalne i regionalne samouprave”. Autor ukazuje na proces decentralizacije kao preduvjet istinske lokalne i regionalne samouprave. Svako društvo traga za vizijama i misijama kao optimalnim rješenjima, gdje će se ostvarivati osobni i kolektivni interesi. Autor smatra, da upravo lokalna i regionalna razina imaju šansu ozbiljiti optimalan društveni razvitak. Ovo stoga što se na tim razinama može osiguravati onemogućavanje ili svođenje na najmanju moguću mjeru lokalnog egoizma (”žablja perspektiva”) i središnji centralizam (”ptičja perspektiva”). Stoga danas u Europi, pa i svijetu, aktualizacija problematike istinske lokalne i regionalne samouprave je najbolji odgovor na procese globalizacije, diferenciranja i integracija.

Konferencija "Poljsko iskustvo u razvitku prekogranične suradnje"

Rseszow, Poljska, 6. - 8. prosinca 2001. godine

U organizaciji poljskog Fonda za razvoj lokalne demokracije (FRDL) u sklopu Pakta o stabilnosti za južnu iistočnu Europu, održana je u Rseszowu konferencija “Polish Experience in Developing Cross-Border Co-operation (Poljsko iskustvo u razvitku prekogranične suradnje)”. Konferenciju su sufinancirali Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Varšavi i Ministarstvo vanjskih poslova Poljske. HILS su predstavljali predsjednik dr.sc. Zvonimir Lauc i tajnik mr.sc. Boris Bakota. U konferenciji su sudjelovali i predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Litve, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Njemačke, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, SR Jugoslavije, Ukrajine, Vijeća Europe, Pakta stabilnosti, raznih međunarodnih udruga te veleposlanici Albanije, Bugarske i Sjedinjenih Američkih Država u Varšavi. Tajnik HILS-a mr.sc. Boris Bakota održao je predavanje o Euroregionalnoj suradnji “Dunav-Drava-Sava”. Predsjednik HILS-a prof.dr. Zvonimir Lauc sudjelovao je na okruglom stolu “Mogućnosti euroregionalnog razvitka na Balkanu”.

Seminar "Regionalna suradnja i prekogranična suradnja - europska iskustva iperspektive za jugoistočnu Europu

Bruxelles, Belgija 27. studeni - 2. prosinca 2001. godine:

U organizaciji njemačke zaklade Friedrich Ebert Stiftung u Bruxellesu je od 27. studenog do 2. prosinca 2001. održan seminar “Regionalna suradnja i prekogranična suradnja -europska iskustva i perspektive za jugoistočnu Europu”. S obzirom na činjenicu da je Osječko-baranjska županija prva u Republici Hrvatskoj pripremila projekt Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava i da je to još uvijek jedina euroregija u Republici Hrvatskoj, pozvani su predstavnici Osječko-baranjske županije, Tuzlanskog kantona i županije Baranja da se upoznaju s mogućnostima financiranja projekata regionalne i prekogranične suradnje. Posredovanjem HILS-a Osječko-baranjsku županiju predstavljao je Josip Škorić, pročelnik Agencije za razvoj, koji je na seminaru ujedno i predstavio organizacijski oblik i dosadašnji rad ESDDS-a. U okviru seminara organizirani su susreti s predstavnicima euroregija koji sudjeluju u radu Pakta o stabilnosti, PHARE programa, CARDS programa, te su razmatrane mogućnosti financiranja projekata. Također, organiziran je posjet Aachenu u SR Njemačkoj gdje se nalazi sjedište Euroregije Maas Rhein, a prigodom kojega su sudionici seminara upoznati sa strukturom i radom navedene euroregije. Prigodom posjeta domaćini su prihvatili poziv gospodina Škorića za uspostavljanje suradnje dviju euroregija, a posebnoj e poziv upućen direktoru Regionalnog tehnološkog centra za uspostavljanje suradnje s Tehnologijski -razvojnim centrom u Osijeku.

Studijska posjeta Vijeću Europe

Strasbourg, Francuska 29. -31. listopada 2001. godine

Od 29-31. listopada 2001. godine udruga Fridrich Elbert Stiftung, Regionalni ured u Zagrebu, organizirao je studijsku posjetu Vijeću Europe u Strasbourgu, Francuska, radi upoznavanja europskih institucija, te razmjene iskustava u materiji lokalne samouprave. Iz HILS-a nazočan ovoj posjeti bio je Samir Vrabec, dipl. pravnik, znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Radionica "Definicija trening strategije s gledišta financijske održivosti projekta"

Krakow, Poljska 30. rujna - 1. listopada 2001. godine

U Krakowu od 30. rujna do 1. listopada 2001. godine u okviru Pakta o stabilnosti za Južnu i istočnu Europu, Vijeće Europe i MISTIA (Malopolski Intitytut Aamorzgodu Terytorialnego i Administracji) organizirali su radionicu pod nazivom “Definicija trening strategije s gledišta financijske održivosti projekta”, čiji sudionik je bio predsjednik dr.sc. Zvonimir Lauc.

Prof.dr. Zvonimir Lauc imenovan za člana Grupe neovisnih stručnjaka za Europsku povelju o lokalnoj samoupravi

Strasbourg, 27. travnja 2001. godine

Zadaci ove Grupe su:

(1) prikupljanje informacija i prezentiranje i što je moguće suptilnije ukazivanje kako različiti sustavi djeluju i da olakšaju usporedbe među njima;

(2) pružanje tehničke pomoći - osobito, ne samo to, pravne pomoći izabranim članovima u njihovim ophođenjima s vlastitim vlastima ili njihovim predstavnicima u pomoćnim tijelima Vijeća Europe;

(3) pomaganje u rasvjetljavanju upotrebe i potencijala Poveljinih odredbi, osobito u ime svih koji gledaju u Vijeću instituciju koja brani prava i pomaže ustrojavanju izvornih sustava lokalne i regionalne demokracije.

Grupa neovisnih stručnjaka treba pomagati Radnu skupinu imenovanu od tajništva i ureda Kongresa. Pojedini stručnjaci imenovat će se za pripremanje izvješća za pojedine zemlje. Nadalje, generalna izvješća o stanju i perspektivama razvoja lokalne i regionalnes amouprave moraju se zasnivati na stajalištima, mišljenjima i preporukama Grupe. Osobito važno je da znastvene i stručne ekspertize, komparativno elaborirane (teorijski i praktično) ove Grupe otvara realne mogućnosti za etabliranjem određenih općih načela za interpretaciju Povelje. Na taj način kontrolna načela otvaraju perspektive potpore za kreditibilnost sustava lokalne i regionalne demokracije. Tako status i uloga Grupe neovisnih stručnjaka je u njihovoj odgovornosti za pomaganje Kongresu u njegovoj političkoj ulozi monitoringa i primjenjivanja Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Nadalje rezultati ove Grupe trebaju biti podloga za donošenje rezolucija i preporukaoko primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi, kao i u budućnosti Europske povelje o regionalnoj samoupravi.

Prvi sastanak Grupe neovisnih stručnjaka za Europsku povelju o lokalnoj samoupravi održan je u Strasbourgu, 6. i 7. studenog 2001. godine. Na sastanaku Grupe je sudjelovao i predsjednik HILS-a dr.sc. Zvonimir Lauc. Za ovaj sastanak svaki član skupine pripremio je odgovore na temu “Institucionalna organizacija lokalne demokracije” na zajednički koncipirana pitanja koja se odnose na: (1) Različiti oblici lokalne demokracije; (2) Građanska participacija; (3) Lokalni izbori; (4) Lokalna predstavnička tijela; (5) Lokalna izvršna tijela; (5) Odnos između predstavničkih i izvršnih tijela; (6) Ostalo. Na temelju prikupljenih odgovora prof. Philippe De Bruycker (Slobodno Sveučilište, Pravni fakultet Brussels) priredio je skupno izvješće, a sažetak izvješća priredio je Mr. Anders Knape. Članovi skupine bili su nazočni na sjednici Institucionalne komisije Vijeća lokalnih vlasti i na sjednici Vijeća lokalnih vlasti, gdje su elaborirali svoja stajališta.

Na Drugom sastanku Grupe, u Strasbourgu, 11. ožujka 2002. godine, zaključeno je da treba započeti s pripremama “druge-generacije” izvješća, što znači fokusiranje aktivnosti u veće detalje određenih specifičnih i se odnose na Povelju. U tom smislu dogovoreno je da stručnjaci na svakom od narednih sastanaka ukratko aktualiziraju i inforimiraju o razvoju lokalne i regionalne demokracije u svojoj zemlji, kao podloge za godišnje izvješće. Na taj način Institucionalni komitet bi bio u stanju upotrijebiti te informacije kao izvor za identifikaciju glavnih problema u primjenjivanju načela Povelje u različitim zemljama. Nadalje bilo koje izvješće CDLR -a (Committee on Local and Regional Democracy) bit će na raspoložbi za komentiranje stručnjacima u odnosu na izvješća za pojedine zemlje, osobito po pitanju aktualnosti u odnosu na zemlju iz koje je stručnjak.

Treći sastanak (Strasbourg, 27. rujna 2002. godine) imao je zadatak iznaći prava pitanja na temu “Konzultacije lokalnih vlasti” (članak 4.6, 5, 9.6 i 10.2), ili upravne strukture i lokalni djelatnici (članak 6). Također raspravljalo se kakoi stražiti stanje u pojedinim državama po pitanju općinske imovine. Sve se to odnosi na unapređenje ponuđenog nacrta pitanja. Inicirano je da se detaljnije buduće istraživanje bavi prednostima i manjkavostima izravnih izbora gradonačelnika, participacijom građana, oblicima općinske imovine i razlozima za i putevima unapređenja slabog odaziva birača na lokalnim i regionalnim izborima.

Četvrti sastanak (Provance, 14. veljače 2003. godine): ovo je prvi puta da se Grupa sastala izvan Strasbourga. Na dnevnom redu je bio izbor članova Ureda, kao i izbor novih članova (Slovačka) i zamjenika članova (Cipar, Češka Republika, Francuska, Grčka, Island, Litva i Nizozemska). Hrvatska je inicirala izbor zamjenika člana u osobi prof.dr.sc. Branka Babca, profesora Pravnog fakulteta u Osijeku i člana Upravnog vijeća HILS-a; raspravljalo se o cjelovitim izvješćima za Moldaviju, Grčku, Madžarsku, Španjolsku, Poljski i Maltu. Sliedeća skupina država biti će u 2003. godini predmetom izvješća i to: Armenija, Azerbejđan, Belgija, Gruzija, Norveška i Portugal, dok se za 2004. godinu planira pripremiti izvješće Rusije i Turske. Posebna pozornost u raspravi je bila Konvencija o budućoj ustavnoj konstrukciji Europske Unije.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe

Institucionalni komitet u Strasbourgu, 27. travnja 2001. godine

Kongres je imenovao, na mandat od dvije godine, prof.dr.sc. Zvonimira Lauca za člana Grupe neovisnih stručnjaka za Europsku povelju o lokalnoj samoupravi. U svrhu kvalitetnijeg institucionalnog nadgledanja “monitoringa” i primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi Ministarsko vijeće EU je pozvalo Kongres lokalnih i regionalnih vlasti da pojača napore osiguravanja da se načela Europske povelje poštuju u praksi. Stoga se i prišlo imenovanju po jednog neovisnog stručnjaka iz svake zemlje članice Vijeća Europe. Za predsjednika je imenovan profesor M. Alain Delcamp (Paris).

Članstvo u ENTO-u (European Network of Taining Organisations)

Bruxelles, 30. studenog i 1. prosinca 2000. - HILS primljen u članstvo ENTO-a – 13. godišnja skupština ENTO

U glavnom gradu Belgije Bruxellesu održana je 13. Skupština i seminar ENTO-a (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities). Skupštini i seminaru nazočili su predsjednik HILS-a dr.sc. Zvonimir Lauc i tajnik Boris Bakota. Seminar je održan pod temom “Informacijska tehnologija, trening i lokalna demokracija”.

ENTO (European Network of Training Organizations) europska je asocijacija organizacija čija je djelatnost obrazovanje dužnosnika i službenika uprave i lokalne samouprave. Cijeneći značenje uključenja u europsku obitelj putem europskih institucija, HILS je podnio zahtjev za priključenje ovoj asocijaciji. Pozitivno odgovarajući zahtjevu ENTO je u lipnju 1999. godine primio i HILS u svoje članstvo, prvu (i za sada jedinu) članicu iz Republike Hrvatske. Domaćinom seminara bio je belgijski Europski institut za javni menagement iz Bruxellessa. Na Skupštini je izabrano Upravno vijeće koje je kasnije na svome sastanku za predsjednika ponovno izabralo Bernarda Fontainea iz Belgije.

Što je ENTO (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities)?

ENTO je Europska mreža obrazovnih udruga (European Network of Training Organizations) mjesnih i područnih vlasti iz gotovo sve 43 članice Vijeća Europe. ENTO je “dijete” Vijeća Europe, mada je izrastao u neovisnu udrugu siječnja 1995., kada je registriran u Francuskoj. ENTO je neprofitna nevladina udruga. Sredstva prikuplja članarinama, te potporom nekih članica. Novčanu potporu pruža mu i Vijeće Europe. Članice također podupiru ENTO pribavljanjem osoblja, opreme i sredstava. ENTO ima ured u Strasbourgu.


Zadaće i svrha

Lokalna i područna samouprava stup je demokratskih društava. Bila je središtem dubokih reformi koje su posljednjega desetljeća uvedene u mnoge europske zemlje. Demokracija ovisi o demokratskim vrijednostima, kao i o djelotvornosti dužnosnika na svim razinama.

U skladu s time, ENTO-va je zadaća promicati demokratsku i djelotvornu vladavinu osiguravajući da su osoblje i izabrani predstavnici mjesnih i područnih vlasti dobro obučeni i osposobljeni snositi svoje odgovornosti u iznimno promjenljivome svijetu.

ENTO nastoji svoju zadaću ispunjavati pokretanjem stručnih rasprava i razmjenom obavijesti i iskustava u svezi sa širokim rasponom najbitnijih pitanja s kojima se suočavaju mjesne samouprave i obrazovne ustanove koje za njih rade. U provedbi ove zadaće ENTO također nastoji podupirati rad Vijeća Europe i Europske unije glede bolje razine javne uprave širom Europe. Poseban je naglasak stavljen na ENTO-vu uključenost u programe pomoći koje te ustanove provode za države srednje i istočne Europe. Suradnja s obrazovnim središtima u tim područjima jest bitna svrha ENTO-vih djelatnosti prošloga desetljeća.

Koristi članstva u ENTO-u

Kao što je slučaj s mnogim mrežama, ENTO-vo je članstvo raznovrsno, neke su udruge odavno osnovane i imaju široko iskustvo u obučavanju dok su druge razmjerno nove, članovi rade unutar i izvan različitih državnih sustava, a udruge-članice različito su usavršene. To je ono što povećava koristi članstva, uključujući veze širom Europe, koje mogu pripomoći dobivanju obavijesti i stupanju u vezu s drugim ljudima i udrugama u njihovim zemljama;

  • prigode za razmjenu zamisli i iskustava s drugima koji rade na sličnom području;
  • skup ljudi sa stručnošću u obučavanju i razvoju, istraživanju, političkome upravljanju i razvoju obrazovnih izvora;
  • mogućnost dijeljenja obučne i nastavne građe i pomagala;
  • pomoć i potpora članica u razvoju i provedbi djelatnosti;
  • razvoj dvostranih i višestranih partnerstava glede financiranja;
  • poziv u zajedničke misije, na seminare i u druge djelatnosti unutar projekata/programa Vijeća Europe i Europske unije;
  • mogućnosti organiziranja razmještaja, studijskih putovanja i razmjena s članicama u drugim zemljama radi obuke osoblja te udruge i/ili osoblja mjesnih i područnih vlasti.

HILS redovito i aktivno sudjeluje u radu organizacije. HILS je i dalje jedini hrvatski predstavnik u europskoj mreži trenerskih organizacija - ENTO.

Uspostavljena suradnja sIKV-om

(Interkerkelijk Vredesberaad – Međucrkveno mirovno vijeće) iz Haaga

HILS je do sada u više navrata surađivao s IKV,-om uvijek plodonosno i na uzajamno zadovoljavajući način. Suradnja je počela u okviru projekta “Demokratizacija u istočnoj Slavoniji”, tijekom kojeg su HILS i IKV, uz tadašnju beligjsku udrugu “Balkanactie van de Gemeenten”, djelovali kao koordinatori projekta. Projekt je završen uspješno i suradnja je nastavljena.

U suradnji s istom organizacijom, HILS je proveo i niz stručnih skupova i izdao nekoliko publikacija, od kojih je najznačajnija “Lokalna samouprava – hrvatska inizozemska iskustva”, koja je zamišljena i realizirana kao priručnik lokalne samouprave.

Također značajna tekovina ove suradnje jest stvaranje veze među predstavnika općinskih vlasti iz Nizozemske i Belgije i predstavnika jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Konferencija "Supsidijarnost u akciji odgovornosti i financiranja lokalnih i regionalnih vlasti"

Ancona, Italija 14.-16. listopada 1999. godine

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe organizirao je Međunarodnu konferenciju na temu “Povelja Vijeća Europe o lokalnoj samoupravi: Supsidijarnost u akciji odgovornosti i financiranja lokalnih i regionalnih vlasti” u Anconi, Italiji, od 14.-16. listopada 1999. godine. Suorganizator je bio Consiglio Regionale Delle Marche. Kao jedini predstavnik iz Republike Hrvatske nazočan je bio Predsjednik HILS-a dr.sc. Zvonimir Lauc.