Institucionalna potpora

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, čija je osnovna svrha promicanje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, odobrila je HILS-u trogodišnje korištenje institucionalne potpore za stabilizaciju i razvoj udruge. HILS-u institucionalna potpora pruža materijalnu sigurnost potrebnu za daljnji razvoj organizacije u smislu kreiranja i provođenja novih projekata te namicanja novih financijskih sredstava za njihovu provedbu s obzirom da institucionalna potpora pokriva troškove koji ne predstavljaju direktne troškove vezane uz provođenje projekata kao što su režijski troškovi, troškovi edukacije djelatnika i članova HILS-a, udio u plaćama i sl. Institucionalna potpora je, pored toga, omogućila HILS-u i lakše i češće kontakte te umrežavanje s drugim organizacijama civilnog društva iz cijele Hrvatske. Zahvaljujući institucionalnoj potpori, HILS je u proteklom razdoblju znatno razvio organizacijske i financijske kapacitete, posebice ljudske resurse, što je vidljivo iz rastućeg broja projekata koje HILS provodi samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama te stupnja umreženosti s domaćim i međunarodnim srodnim organizacijama.