Održana edukacija za članove udruge PREOKRET

Datum: 20.04.2010
Kategorija: ARIESKako bi osnažili mlade osobe s invaliditetom za rad u novoosnovanoj Udruzi Preokret, održana je Edukacija o nacinima financiranja udruga i pisanju projekata.

 

Podsjetimo: u listopadu prošle godine Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je u sklopu projekta Aries kojeg provodi u partnerstvu s udrugom ZAMISLI osnovao udrugu za promicanje prava, interesa i mogucnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji pod nazivom PREOKRET. Glavni cilj udruge jest poticanje na aktivno ukljucivanje u život zajednice te podizanje kvalitete života i obrazovanja mladih s invaliditetom na podrucju istocne Hrvatske.

 

Slijedeci tu misao, HILS je za clanove udruge organizirao Edukaciju o nacinima financiranja udruga i pisanju projekata pruživši im na taj nacin znanja i alate potrebne za vodenje i funkcioniranje udruge kao dodatno jamstvo održivosti udruge i projekta. Educirano je 10-ak clanova i predstavnika upravljackog tijela udruge.

 

Na samom kraju, još jednom pozivamo sve mlade s invaliditetom, ali i sve one koji na bilo koji nacin mogu pomoci funkcioniranju Udruge Preokret da se jave u sjedište udruge na adresu Kolodvorska 4, 32000 Vukovar ili e-mail adresu: .

PREOKRET – osnovana udruga za mlade s invaliditetom

Datum: 30.12.2009
Kategorija: ARIES

U sklopu projekta Aries, kojeg HILS provodi u suradnji sa udrugom ZAMISLI, osnovana je udruga za promicanje prava, interesa i mogucnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji, pod nazivom PREOKRET.  Ona okuplja mlade s invaliditetom, potice ih na aktivno ukljucivanje u život zajednice, pruža informacije, osigurava pomoc u svakodnevnom životu te podiže kvalitetu života i obrazovanja mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji. Na Osnivackoj skupštini koja je održana 6. listopada 2009. godine za predsjednicu je izabrana Jelena Corak, za dopredsjednika Vedran Ostojic, te za tajnika Boris Zrmanjac.  PREOKRETOM upravlja njegovo najviše tijelo – Skupština, te ju cine svi redovni clanovi udruge. Clanstvo u udruzi je dragovoljno, te svatko tko se želi prikljuciti djelovanju PREOKRETA podnosi pismeni zahtjev za clanstvo u sjedište udruge na adresu: Kolodvorska 4, Vukovar ili na mail adresu [email protected].

Održana vikend-radionica o samoorganzaciji mladih s invaliditetom

Datum: 09.09.2009
Kategorija: ARIES


U sklopu projekta „Aries“, u okviru grupe aktivnosti koja se odnosi na povecanje socijalne ukljucenosti mladih s invaliditetom, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu organizirao je vikend-radionicu o samoorganizaciji mladih s invaliditetom koja se održala u Orahovici 28.08.-30.08.2009.

 

Svrha vikend-radionice je bila potaknuti mlade s invaliditetom na samoorganizaciju, tj. na organizirano zastupanje svojih prava i interesa i pomoci im da steknu potrebna znanja i vještine.

 

Sudionici vikend-radionice su saznali na koji nacin mogu ucinkovito zastupati svoje interese i kako se aktivno ukljuciti u osnivanje udruge koja ce se baviti zastupanjem prava i interesa mladih s invaliditetom, u cemu ce im HILS pružiti savjetodavnu i tehnicku potporu.

 

Osnivanje takve udruge ce uvelike poboljšati socijalnu ukljucenost mladih s invaliditetom buduci da u ovom dijelu Hrvatske ne postoji udruga koja se bavi iskljucivo problemima mladih, a potreba je velika s obzirom na probleme kao što su nedovoljna informiranost mladih o pravima i mogucnostima, nedovoljna prilagodenost obrazovne strukture i tržišta rada i sl.

 

Upoznavši mnoge mlade koji su sudjelovati na ovoj vikend-radionici, vjerujemo da je to bilo vrijedno iskustvo.

 

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva , a ovu je aktivnost svojom donacijom potpomogla tvrtka BILLA d.o.o. Hrvatska.  

 

Poziv na iskaz interesa - mlade osobe s invaliditetom za rad na osnivanju udruge mladih osoba s invaliditetom

Datum: 28.08.2009
Kategorija: ARIES

Pozivamo mlade osobe s invaliditetom od 18 do 35 godina iz Osjecko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije da nam dostave iskaz interesa za honorarni posao rada na osnivanju udruge najkasnije do 10. rujna 2009.

 

Sve potrebne informacije možete saznati u dokumentima koje možete preuzeti ispod ovog teksta.

 

Životopis treba poslati na e-mail ili ili predati osobno djelatnicima Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu na adresi Šetalište kardinala Franje Šepera 1d.

 

U slucaju bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite na telefone 031/637-000, 031/200-660 ili gore navedene e-mail adrese.

Zahtjev za podnosenje ponuda - mladi s invaliditetom F.doc

Obrazac za iskazivanje interesa - mladi s invaliditetom F.doc

Projektni uvjeti TOR - mladi s invaliditetom F.doc

Baza potencijalnih poslodavaca radi olakšanog traženja zaposlenja nezaposlenim osobama s invaliditetom

Datum: 30.07.2009
Kategorija: ARIES
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je u okviru projekta Aries kreirao bazu potencijalnih poslodavaca radi olakšanog traženja zaposlenja nezaposlenim osobama s invaliditetom. Baza se sastoji od poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima informiranja i senzibiliziranja poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom i koji su tijekom tih aktivnosti izrazili spremnost, ovisno o aktualnim poslovnim prilikama, zaposliti osobu s invaliditetom odredenog profila. Traženi profili posloprimaca nisu kreirani na temelju natjecaja za odredeno radno mjesto, vec predstavljaju okvirni opis posla/radnog mjesta za koje nezaposlene osobe s invaliditetom mogu uputiti otvorene zamolbe za zapošljavanje. Otvorene zamolbe šalju se direktno poslodavcima na adrese koje su navedene u bazi.

Pretraživanje baze podataka

Održano predavanje "Prava i mogućnosti mladih s invaliditetom"

Datum: 01.07.2009
Kategorija: ARIESU sklopu projekta Aries, u okviru grupe aktivnosti koja se odnosi na povecanje socijalne ukljucenosti mladih s invaliditetom, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu organizirao je predavanje na temu „Prava i mogucnosti mladih s invaliditetom“ koje se održalo u Osijeku 9. srpnja 2009. godine u hotelu Mursa (Bartola Kašica 2a) u trajanju od 16 do 18 h.

 

Predavanje su održali HILS-ovi suradnici iz udruge Zamisli (udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom) koja je partner na ovom projektu. Na predavanju je svaki sudionik dobio istoimenu brošuru koja sadrži pregled postojecih prava mladih s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.


Predavanje je bilo namijenjeno mladim osobama s invaliditetom koji imaju poslovnu sposobnost (18-30 godina) s podrucja od posebne državne skrbi u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji (naselja Klisa, Nemetin, Sarvaš, Tenja, Beli Manastir; opcine Antunovac, Bilje, Ceminac, Darda, Dalj, Draž, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Šodolovci, Petlovac, Popovac, Jagodnjak, Levanjska Varoš, Podgorac, Podravska Moslavina, Punitovci, Satnica Ðakovacka, Semeljci, Trnava, Vladislavci (Osjecko-baranjska županija); gradovi Vukovar, Ilok, Vinkovci- naselje Mirkovci; opcine Negoslavci, Nijemci, Bogdanovci, Borovo, Lovas, Markušica, Nuštar, Tordinci, Tovarnik, Tompojevci, Trpinja, Stari Jankovci, Babina Greda, Gunja, Vodinci, Vrbanja, Drenovci, grad Otok (Vukovarsko-srijemska županija).


 

 

 

 

 

Održani okrugli stolovi o socijalnoj uključenosti mladih s invaliditetom

Datum: 24.06.2009
Kategorija: ARIESU sklopu projekta Aries, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu organizirao je 2 okrugla stola o socijalnoj ukljucenosti mladih s invaliditetom. Jedan se okrugli stol održao u Vinkovcima 16. lipnja, a drugi u Osijeku 19. lipnja 2009.

Cilj okruglih stolova je bio potaknuti lokalne aktere na ukljucivanje mladih s invaliditetom i pomoci im u pronalaženju vlastitog nacina socijalnog ukljucivanja u okviru svoje redovne djelatnosti, te razjasniti eventualne nedoumice oko ove tematike. Okrugli stolovi su bili namijenjeni predstavnicima lokalne samouprave i nevladinih organizacija te poslovnih subjekata koji su se željeli (dodatno) informirati o ovoj temi i/ili i prenijeti svoja iskustva ostalim sudionicima. Prikupljena iskustva iskoristit cemo za informiranje mladih s invaliditetom o mogucnostima ukljucivanja u život lokalne zajednice.

Gospoda Ksenija Romstein, prof. rehabilitator s Uciteljskog fakulteta u Osijeku, održala je interaktivna predavanja na temu: "Socijalna inkluzija mladih: Definiranje i razumijevanje inkluzije; Dvojni sustav vs. inkluzija" i "Mladi s posebnim potrebama u svijetu rada", a voditeljica projekta mr.sc. Irena Gluhak je predstavila primjere dobre prakse i vodila raspravu.

 

Održani okrugli stolovi o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Datum: 29.05.2009
Kategorija: ARIES


U sklopu projekta Aries održana su dva okrugla stola o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Prvi je okrugli stol održan u Osijeku 25.05.2009., a drugi u Vinkovcima 28.05.2009.

Cilj okruglih stolova je bio upoznati poslodavce s poticajima i drugim mogucnostima koje proizlaze iz zapošljavanja osoba s invaliditetom, te razjasniti eventualne nedoumice poslodavaca i probleme koje predstavljaju barijeru pri zapošljavanju.

Gospoda Mirjana Sudar, viši strucni savjetnik za zapošljavanje osoba s invaliditetom iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavila je program za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te odgovarala na pitanja prisutnih poslodavaca, predstavnika nevladinih organizacija i jedinica lokalne samouprave iz Osjecko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Održane konferencije za nevladine organizacije u sklopu projekta Aries

Datum: 04.05.2009
Kategorija: ARIES

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je održao dvije konferencije za nevladine organizacije na kojima su predstavnicima udrugama iz Osjecko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije predstavljeni projekt Aries i modeli suradnje s nevladinim organizacijama na provedbi projekta.

Nevladine organizacije imaju važnu ulogu u ostvarenju ciljeva projekta: povecati zapošljivost osoba s invaliditetom i socijalnu ukljucenost mladih s invaliditetom u navedenom podrucju kroz aktivnosti informiranja i senzibiliziranja potencijalnih poslodavaca i jedinica lokalne samouprave, olakšavanje traženje zaposlenja kroz pretraživanje baze poslodavaca, zatim aktivnosti informiranja mladih s invaliditetom o njihovim pravima i mogucnostima, te aktivnosti poticanja mladih s invaliditetom na samoorganizaciju radi lakšeg ostvarenja vlastitih prava i vece integracije u društvo.

Konferencija za nevladine organizacija iz Osjecko-baranjske županije održana je u Osijeku 27.4.2009., a za nevladine organizacijeiz Vukovarsko-srijemske županije 30.4.2009. u Vinkovcima.

Projekt „Aries“- Poziv na konferenciju za nevladine organizacije

Datum: 21.04.2009
Kategorija: ARIES

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, u partnerstvu s udrugom Zamisli, provodi projekt povecanja socijalne ukljucenosti osoba s invaliditetom na podrucjima posebne državne skrbi u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Cilj projekta je povecati zapošljivost osoba s invaliditetom i socijalnu ukljucenost mladih s invaliditetom u navedenom podrucju kroz aktivnosti informiranja i senzibiliziranja potencijalnih poslodavaca i jedinica lokalne samouprave, olakšavanje traženje zaposlenja kroz pretraživanje baze poslodavaca, zatim aktivnosti informiranja mladih s invaliditetom o njihovim pravima i mogucnostima, te aktivnosti poticanja mladih s invaliditetom na samoorganizaciju radi lakšeg ostvarenja vlastitih prava i vece integracije u društvo.

Buduci da je uloga nevladinih organizacija važna za uspjeh projekta u ostvarenju željenih ciljeva, pozivamo sve zainteresirane udruge na konferenciju za nevladine organizacije na kojoj ce biti predstavljen projekt kao i modeli suradnje s nevladinim organizacijama na provedbi projekta.

Konferencija ce se održati u Osijeku (27.4. za nevladine organizacije iz Osjecko-baranjske županije) i Vinkovcima (30.4. za nevladine organizacije iz Vukovarsko-srijemske županije), a poziv i program možete preuzeti sa sljedeceg linka:

Konferencija_Osijek_-_Poziv_i_program.doc
Konferencija_Vinkovci_-_Poziv_i_program.doc