Priručnik za primjenu DEAR koncepta

Datum: 13.12.2016
Kategorija: DEAR student

U sklopu projekata „Poticanje primjene DEAR koncepta u Osječko-baranjskoj županiji“ i Poticanje primjene DEAR koncepta u gradu Osijeku“ HILS je pripremio Priručnik za primjenu DEAR koncepta – Razvoj i društvo. Priručnik preuzmite ovdje: Razvoj i društvo – Priručnik za primjenu DEAR koncepta.

Izvješće Europske komisije o provedbi, rezultatima i cjelokupnoj ocjeni Europske godine za razvoj (2015.)

Datum: 10.12.2016
Kategorija: DEAR student

2015. bila je posebna godina za razvoj. To je bila prva Europska godina posvećena vanjskom djelovanju Europske unije i ulozi Europe u svijetu. Svim razvojnim organizacijama u Europi to je bila jedinstvena prilika da pokažu koliko je Europa predana iskorjenjivanju siromaštva u cijelom svijetu te da potaknu što više Europljana da se aktivno uključe u rad na razvoju. 2015. bila je i godina u kojoj je, prema dogovoru svjetskih čelnika iz 2000., trebalo ostvariti milenijske razvojne ciljeve i u kojoj je međunarodna zajednica zacrtala put prema iskorjenjivanju siromaštva i održivom razvoju.

Europska komisija objavila je Izvješće o provedbi, rezultatima i cjelokupnoj ocjeni Europske godine za razvoj (2015.). Izvješće pogledajte ovdje.

Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.

Datum: 04.11.2016
Kategorija: DEAR student

Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, kako bi se osiguralo „zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“. Od 1987. godine, kada je na ovaj način definiran u Izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj, kojom je presjedavala Gro Harlem Brundtland, pa do današnjeg dana, održivi razvoj je postao jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u svijetu.

Više o ovoj temi pročitajte u dokumentu „Globalni ciljevi održivog razvoja do 2030.“
http://odraz.hr/media/280411/globalni%20ciljevi%20odrzivog%20razvoja%20do%202030%20izvjestaj.pdf

DEAR koncept

Datum: 31.10.2016
Kategorija: DEAR student

Najvažnije informacije vezane uz DEAR koncept možete vidjeti na stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/DEAR:_Development_education_and_awareness_raising:_concept#Concept

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/working-document-development-education-awareness-raising-programme-swd2012457-20121220_en.pdf

Financiranje DEAR projekata

Datum: 26.10.2016
Kategorija: DEAR student

Aktualne natječaje za financiranje DEAR projekata možete pratiti ovdje.

DEAR projekt u Hrvatskoj

Datum: 18.10.2016
Kategorija: DEAR student

Hrvatska zajednica županija partner je na projektu LADDER – trogodišnji projekt koji je započet u siječnju 2015. godine, a koji sufinancira EU. Projekt ima za cilj pojačati djelovanje lokalnih vlasti za edukaciju o razvoju i podizanje svijesti u EU i europskom susjedstvu. Lokalne vlasti, u suradnji s civilnim društvom, imaju značajnu sposobnost pokretati promjene i postale su pokretači promjena.

Više o projektu pogledajte u brošuri i na stranici Hrvatske zajednice županija.

Pojmovnik

Datum: 06.10.2016
Kategorija: DEAR student

Kako povećati uključenost lokalne samouprave u promicanje procesa lokalnog održivog razvoja kroz decentralizirane javne politike i provedbu aktivnosti DEAR-a (Obrazovanje i podizanje svijesti o održivom razvoju)?

Više o ovoj temi pročitajte ovdje.

Istraživanje o globalnom obrazovanju

Datum: 03.10.2016
Kategorija: DEAR student

Zanimljivo istraživanje o globalnom obrazovanju i iskustvu onih koji provode globalno obrazovanje možete pogledati ovdje.

Smjernice za globalno obrazovanje

Datum: 30.09.2016
Kategorija: DEAR student

Na ovoj stranici možete preuzeti „Smjernice za globalno obrazovanje – koncepti i metodologije globalnog obrazovanja za edukatore i kreatore politike“.

Nastavak projekta

Datum: 11.09.2016
Kategorija: DEAR student

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija su donirali sredstva i time omogućili svojevrsni nastavak projekta. Projekt pod nazivom DEAR Student koncept će se provoditi na području Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije do kraja 2016. godine.

12   >