Globalno obrazovanje

Datum: 28.07.2016
Kategorija: DEAR student

Teme vezane uz globalno obrazovanje možete pratiti na stranici http://www.nscglobaleducation.org/.

Smjernice Vijeća Europe za globalno obrazovanje

Datum: 22.07.2016
Kategorija: DEAR student

Smjernice Vijeća Europe za globalno obrazovanje preuzmite ovdje: Councile of Europe – Global education guidelines.

DEAR student - treći bilten

Datum: 09.04.2014
Kategorija: DEAR student

Ovdje možete skinuti treći bilten projekta DEAR student.

Održane radionice lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj

Datum: 28.02.2014
Kategorije: Osnovna, DEAR student

U okviru projekta DEAR student, u Osijeku su 26. i 27.02.2014. održane radionice s ciljem razrade lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj. Na radionicama su sudjelovali predstavnici Lokalne akcijske grupe Karašica kojima su predstavljeni koncept DEAR, ciljevi i očekivani rezultati projekta DEAR student. Sudionicima je predstavljen i Pojmovnik izrađen u okviru projekta.

Predstavnici LAG-a su predstavili svoja dostignuća u održivom razvoju. Raspravljali smo o važnim pitanjima primjene DEAR-a u okviru aktivnosti LAG-a i javnih politika jedinica lokalne samouprave; na koji se način može uključiti DEAR u strategiju LAG-a i u javne politike jedinica lokalne samouprave. Načinjen je nacrt plana primjene DEAR-a koji će predstavnici LAG-a detaljnije razraditi predstaviti članovima LAG-a.

Pojmovnik o održivom razvoju (DEAR)

Datum: 13.02.2014
Kategorije: Osnovna, DEAR student

U okviru projekta DEAR student, izrađen je Pojmovnik o održivom razvoju (DEAR-u). Podnaslov Pojmovnika je: Kako povećati uključenost lokalne samouprave u promicanje procesa lokalnog održivog razvoja kroz decentralizirane javne politike i provedbu aktivnosti DEAR-a (Obrazovanje i podizanje svijesti o održivom razvoju). Koristit će se osobito u radionicama za razradu lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj na kojima će sudjelovati predstavnici LAG-ova, kao subjekta koji umrežava sva tri sektora.

Pojmovnik možete preuzeti OVDJE.

DEAR student - drugi bilten

Datum: 07.01.2014
Kategorija: DEAR student

Ovdje možete skinuti drugi bilten projekta DEAR student.

Predstavljanje europskog projekta: DEAR STUDENT

Datum: 10.08.2013
Kategorije: Osnovna, DEAR student

Uz HILS, partner u Hrvatskoj je i Vukovarsko-srijemska županija. Projekt se provodi na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Projekt pridonosi osnaživanju uloge lokalnih vlasti i nevladinih organizacija za provedbu edukacije o održivom razvoju na lokalnoj razini ; osnaživanje suradnje između lokalnih dionika na promicanju aktivnog građanstva u svrhu borbe protiv siromaštva, nejednakosti te socijalne i ekonomske isključenosti ; kao i stvaranju konsenzusa među raznim dionicima u obrazovanju (roditelji, učitelji, obrazovne institucije i dr.) kako bi djeca u sklopu formalnog obrazovanja stekla osnovna znanja o vrijednosti održivog razvoja čovječanstva.

Cilj projekta jest osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa ( razvoj, obrazovanje, podizanje svijesti ) u osnovnim i srednjim školama kao i u javnim politikama.

Dear Student - Letak
Dear Student - Letak 2
Dear Student - Bilten br. 1

<   12