Poziv na konferenciju "Umrežavanje lokalnih akcijskih grupa" u Belišću

Datum: 12.09.2011
Kategorije: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER), Osnovna
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u suradnji s partnerima (Europski dom Slavonski Brod, Europski dom Vukovar, SOS telefon Virovitica i Agencija lokalne demokracije Sisak), organizira konferenciju u Belišću u sklopu projekta "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju". Konferencija će se održati u petak 16. rujna 2011. u Velikoj vijećnici grada Belišća (Kralja Tomislava 206) u 10 sati. Svrha projekta je demokratizacija i jačanje ruralnih područja umrežavanjem postojećih LAG-ova kroz LEADER program Europske unije. Bit će predstavljeno stanje LAG-ova u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji i mogućnosti njihovog boljeg povezivanja i suradnje, te će se raspravljati o aktualnoj problematici lokalnih akcijskih grupa. Na konferenciji će izlagati Marina Koprivnjak - koordinatorica Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Ivan Ciprijan – viši stručni savjetnik za LEADER pristup i ruralnu mrežu te Snježana Tolić – stručna suradnica na projektu (Poljoprivredni fakultet u Osijeku). Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Osječko-baranjska županija.

Edukacije u Osijeku i Slavonskom Brodu

Datum: 10.07.2011
Kategorije: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER), Osnovna
Održane su još dvije edukacije u okviru projekta "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju". U Osijeku je 06. srpnja, u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije, održana edukacija na temu "Metodologija izrade razvojne strategije LAG područja", a 7. srpnja održana je (s partnerskom organizacijom Europski dom Slavonski Brod) edukacija u Domu Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu na temu "Ruralne politike i ruralni razvoj u kontekstu pristupanja EU". Na obje edukacije predavačica je bila dr.sc. Snježana Tolić. Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Edukacije u sklopu projekta „Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“

Datum: 06.06.2011
Kategorije: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER), Osnovna

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu održao je niz edukacija vezanih na projekt „Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“ u razdoblju od travnja do lipnja 2011. godine. Svrha projekta je razvoj i jačanje ruralnih područja osnivanjem i umrežavanjem postojećih lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova), te potpora drugim inicijativama aktivnog uključivanja građana u život njihove zajednice. Održane su edukacije u Vrpolju (04.04.), Đakovu (13.04.), Virovitici (28.04.), Vukovaru (11.05. i 08.06.) i Sisku (02.06.). Teme edukacija bile su: osnivanje LAG-ova i njihova struktura prema LEADER načelima, postupak osnivanja LAG-ova prema primjeru osnivanja LAG-a „Karašica“, važnost LAG-ova za regionalni razvoj i njihovo funkcioniranje u kontekstu ruralne politike EU, metodologija izrade razvojne strategije LAG područja i ostale srodne teme.

Edukacija za osnivanje LAG-ova

Datum: 08.04.2011
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
U sklopu provedbe HILS-ovog projekta "Gradansko sudjelovanje u ruralnom razvoju" bit ce održana edukacija vezana uz osnivanje LAG-ova 13.04.2011. u Maloj vijecnici Grada Ðakova s pocetkom u 10h. LAG-ovi su osnova razvoja ruralnih zajednica u EU pa Vas pozivamo da se i Vi ukljucite!

Obavijest o edukacijama

Datum: 01.04.2011
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu zapocinje s edukacijama u sklopu projekta „Gradansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“. Prva od njih bit ce održana 04. travnja 2011. u u Vrpolju, u suradnji s HILS-ovim partnerom u Brodsko-posavskoj županiji - Europskim domom Slavonski Brod. Prva edukacija sastoji se od interaktivnog predavanja Osnivanje LAG-ova i struktura LAG-a prema pravilima LEADER-a i radionice Postupak osnivanja LAG-a kroz primjer osnivanja LAG-a Karašica.

Projekt „Gradansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“, provodi se uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Početak projekta "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju"

Datum: 07.01.2011
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)


Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je 02.01. poceo s provedbom projekta: „Gradansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“.

Projekt se provodi na podrucju pet županija (Osjecko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Sisacko-moslavacka, Brodsko-posavska i Viroviticko-podravska) u partnerstvu s cetiri udruge, a to su:  Europski dom Slavonski brod, Europski dom Vukovar, Agencija lokalne demokracije Sisak i udruga S.O.S. Telefon – POZIV U POMOC.

Projekt „Gradansko sudjelovanje u ruralnom razvoju“ ima za cilj povecati stupanj demokratizacije lokalne samouprave u RH. To ce se ostvariti na nacin da se kroz provedbu ovog projekta poveca osviještenost civilnog i javnog sektora o važnosti gradanskog sudjelovanja u oblikovanju i pracenju javnih politika u pet županija RH te da osnaži kapacitete lokalnih dionika za uspostavljanje održivog modela višedionickog kreiranja javnih politika kroz aktivno djelovanje u lokalnim akcijskim grupama i kroz umrežavanje postojecih lokalnih akcijskih grupa.

Donator ovog projekta jest vodeca javna institucija za suradnju povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Osnovan LAG Šumanovci

Datum: 23.12.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)
U Drenovcima je 21. prosinca 2010. godine osnovana Lokalna akcijska grupa Šumanovci. LAG je osnovan u okviru projekta Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju koji se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. U LAG-u Šumanovci su udružene opcine Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja te Grad Županja. Za predsjednika LAG-a je izabran Andrija Juzbašic, nacelnik opcine Bošnjaci, a za clanove upravnog odbora: Ivica Brkic i Terezija Plavšic iz opcine Bošnjaci; Jakša Šestic, Antonija Damjanovic i Stjepan Abamovic iz opcine Drenovci; Vladimir Crnov, Brigita Potocki i Dražen Tomic iz opcine Gunja; Ivica Sep, Verica Lazar i Zlatko Fruk iz opcine Vrbanja te Ivan Šimic, Mihaela Živkovic i Rudi Štekl iz grada Županje.

Održana edukacija "Programiranje i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa lokalnog razvoja za područje rubnog dijela Vukovarsko-srijemske županije"

Datum: 16.07.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)


U Drenovcima je 09. rujna 2010. održana edukacija "Programiranje i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa lokalnog razvoja za podrucje rubnog dijela Vukovarsko-srijemske županije" kojoj su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora s podrucja opcina Drenovci, Bošnjaci, Gunja i Vrbanja. Dr.sc. Snježana Tolic, strucni suradnik na projektu, održala je predavanje na temu „Znacaj dugorocnog programiranja i stvaranje pretpostavki za izradu integriranog programa"lokalnog razvoja za podrucje rubnog dijela Vukovarsko-srijemske županije“ nakon cega je uslijedila izrada nacrta statuta i ustroja LAG-a koja ce biti nastavljena kroz koordinacijske sastanke. Sudionici su u radnim skupinama iznijeli viziju LAG-a kojem su dali radno ime Cvelferija.
Edukacija je organizirana u sklopu projekta "Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju" cija je svrha jacanje ruralnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije kroz LEADER pristup i uspostavu LAG-a (lokalne akcijske grupe).

Održana edukacija ”Uloga lokalne akcijske grupe (LAG-a) u strateškom planiranju lokalnog razvoja”

Datum: 01.07.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)U sklopu projekta “Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju” 28. lipnja je u opcini Bošnjaci održana edukacija ”Uloga lokalne akcijske grupe (LAG-a) u strateškom planiranju lokalnog razvoja”.

Cilj edukacije koju je u organizaciji Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu i opcina Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja provela doc.dr.sc. Snježana Tolic, strucna suradnica na projektu, bio je zajednicki definirati razvojne prioritete mikroregije, te usvojiti metodologiju izrade lokalne razvojne strategije. Buduci da je izrada lokalne razvojne strategije jedna od glavnih zadaca lokalne akcijske grupe (LAG-a), ova je edukacija pridonijela osposobljavanju lokalnih aktera za kvalitetno sudjelovanje u radu buduce lokalne akcijske grupe koja ce biti osnovana na podrucju opcina Bošnjaci, Drenovci, Gunja i Vrbanja.

Tijekom cetverosatne edukacije u kojoj je sudjelovalo 20-ak osoba, obradene su teme: Strateško planiranje ruralnog razvoja” i “Metodologija izrade lokalne razvojne strategije”.

Održano predavanje „Osnaživanje ruralnog razvoja kroz umrežavanje i provedbu LEADER pristupa“

Datum: 10.05.2010
Kategorija: Inicijativa za ruralni razvoj (LEADER)

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u suradnji s opcinama Vrbanja, Bošnjaci, Drenovci i Gunja održao je 07. svibnja 2010. u prostorijama Opcine Vrbanja predavanje „Osnaživanje ruralnog razvoja kroz umrežavanje i provedbu LEADER pristupa“ u okviru projekta „Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju“.

Doc.dr.sc. Snježana Tolic s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, strucna suradnica na projektu, održala je predavanje na teme "LEADER pristup u kontekstu EU strategije za ruralni razvoj" i "Ruralni razvoj rubnih dijelova Vukovarsko-srijemske županije kroz provedbu LEADER programa". Predavanju organiziranom u sklopu projekta “Gradansko sudjelovanje u lokalnom razvoju” prisustvovalo je 30-ak predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora iz opcina Vrbanja, Bošnjaci, Drenovci i Gunja.

12   >