O projektu LOGIN

Datum: 15.01.2008
Kategorija: LOGIN

Image

HILS je 1.1.2008. postao nacionalni partner medunarodne organizacije Local Government Initiative (LGI) za Hrvatsku te u sklopu tog trogodišnjeg partnerstva provodi projekt LOGIN koji se sastoji od informiranja jedinica lokalne samouprave o decentralizaciji, demokratizaciji i ostalim politickim i administrativnim trendovima koji se ticu lokalne samouprave, o zakonima (domacim i stranim), te od informiranja o trendovima djelovanja na podrucju lokalne samouprave u okviru Vijeca Europe (ENTO), o aktualnim mogucnostima edukacije i natjecajima za dobivanje financijske potpore projektima i drugim važnim pitanjima, što ce pridonijeti boljem razumijevanju politickih trendova u lokalnoj samoupravi (posebice decentralizacije, demokratizacije i pretpristupnom procesu). Glavni nacin informiranja je objavljivanje publikacija, važnih obavijesti i dokumenata u online knjižnici koja sadrži dokumente koji se preko posebnog informacijskog sustava integriranog u HILS-ovu internetsku stranicu mogu besplatno preuzeti, a koja se lako pretražuje prema kljucnim rijecima i vrsti dokumenta. Radi se o publikacijama vezanim uz meduopcinsku suradnju, jacanje upravljackih i organizacijskih kapaciteta, prirucnicima za vodenje poslovanja, za vodenje i pisanje projekata, te o clancima i obavijestima o edukacijama i natjecajima, te drugim aktualnostima.

LOGIN baza trenutno sadrži 250 publikacija, a možete joj pristupiti preko LOGIN izbornika koji se nalazi na naslovnici naše internetske stranice.