Riječ imaju građani

O projektu

U sklopu javnog natječaja Grada Osijeka, kategorija 2 – Demokratizacija i razvoj civilnog društva, HILS je dobio dio sredstava od Grada Osijeka za provedbu projekta „Riječ imaju građani“.

Budući da je jedan od glavnih ciljeva projekta uspostaviti sustavnu suradnju između građana i lokalne samouprave u kreiranju javnih politika i u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini, HILS i Audeo, agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, proveli su istraživanje javnog mnijenja u Gradu Osijeku na uzorku od slučajno odabranih 400 ispitanika.

Ispitani su stavovi građana Osijeka o različitoj komunalnoj i srodnoj problematici.

Specifični ciljevi ovog ispitivanja javnog mnijenja uključivali su identifikaciju:

  • općenitog zadovoljstva životom u Osijeku
  • zadovoljstva pojedinim komunalnim i drugim segmentima gradskog života
  • mišljenja građana Osijeka o najvažnijem komunalnom problemu u Osijeku
  • procjena kretanja kvalitete života u Osijeku u posljednje 2-3 godine, kao i procjene kretanja kvalitete živote u bliskoj budućnosti
  • procjene kvalitete života u Osijeku u usporedbi s drugim hrvatskim gradovima
  • stavova građana o pojedinim kapitalnim ulaganjima predviđenim za 2009. godinu.

Analiza

Analizu upitnika možete preuzeti ovdje: Analiza.doc.