Predstavljanje europskog projekta PODRŠKA UMREŽAVANJU I EUROPSKOJ SURADNJI GRADOVA I OPĆINA – SNET.EU

Datum: 01.11.2012
Kategorije: Osnovna, SNET.EU

HILS je partner na provedbi projekta Podrška umrežavanju i europskoj suradnji gradova i općina– SNET.EU. Nositelj u Hrvatskoj je Agencija lokalne demokracije u Osijeku, a u Srbiji Centar Lokalne demokratije Subotica. Ostali partneri na projektu su Visoko evanđeosko teološko učilište - Visoka škola (VETU), Asocijacija agencija lokalne demokracije (ALDA) i Otvoreni univerzitet Subotica.

Provedba projekta je započela u rujnu 2012. godine, a planirani dovršetak je u ožujku 2014. godine.

Projekt financira Europska komisija u okviru programa IPA Prekogranični program Hrvatska –Srbija 2007-2013.

Cilj projekta je doprinijeti izgradnji kapaciteta općina i gradova u pograničnim područjima Srbije i Hrvatske za učinkovitiju suradnju na regionalnoj i europskoj razini putem osnivanja Resursnih centara za podršku umrežavanju u Osijeku i Subotici i promocijom europskih javnih politika i koncepta aktivnog građanstva

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti, institucija i organizacija (3 konferencije, osposobljavanje, seminari, završna konferencija)
  • Aktivnosti Resursnih centara (promotivne radionice o umrežavanju, podrška u pronalasku partnera, konzultacije)
  • Aktivnosti i tematskog umrežavanja (12 tematskih prekograničnih događanja u uključenih općinama u Hrvatskoj i Srbiji)

Letak projekta SNET.EU