Završna konferencija projekta "U svoje ime!"

Datum: 23.12.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!
22.12.2011. u Vinkovcima je održana završna konferencija projekta „U svoje ime!“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati koji su proizašli iz aktivnosti koje je HILS u partnerstvu s Udrugom Preokret proveo u sklopu projekta. Sudionicima konferencije prikazan je promotivni film koji je sniman za vrijeme trajanja projekta. Završna konferencija označila je i završetak projekta „U svoje ime!“ kroz koji su mlade osobe s invaliditetom osposobljene za samozastupanje i spremne su u budućnosti kroz aktivno članstvo u Udruzi Preokret aktivno sudjelovati u društvu i jasno izražavati svoje potrebe.

Animiranje za samozastupanje mladih osoba s invaliditetom

Datum: 02.11.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!
U listopadu 2011. godine u Hotelu Mursa u Osijeku održano je interaktivno predavanje na kojem su se mlade osobe s invaliditetom upoznale s mogućnostima samozastupanja kroz Klubove mladih i ostale neprofitne organizacije. Nakon interaktivnog predavanja, krajem studenog 2011. godine mlade osobe s invaliditetom su u sklopu aktivnosti – umrežavanje posjetile Grad Vukovar, Centar za mlade Vukovar, i Savjet mladih Grada Vukovara. Na taj način korisnici projekta „U svoje ime!“ upoznali su se s radom institucija na lokalnoj razini i načinima na koje mogu zastupati svoje interese te su dodatno motivirani za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz samozastupanje koje će se nastaviti i nakon što projekt završi.

Promotivni film projekta "U svoje ime!"

Datum: 03.08.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!

Održano interaktivno predavanje namijenjeno animiranju mladih s invaliditetom za samozastupanje

Datum: 30.05.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!

Nakon edukacija o samozastupanju za mlade s invaliditetom, u svibnju je u Ladimirevcima u sklopu projekta U svoje ime održano interaktivno predavanje o konceptu Info-Rur mreže, njezinom djelovanju, mogućnostima za mlade s invaliditetom kroz djelovanje u Info-Rur mreži. Na predavanju su sudjelovali i predstavnici klubova mladih koji su dio Info-rur mreže. Korisnici su animirani na uključivanje u rad njima najbliže udruge.

Održane edukacije o samozastupanju za mlade s invaliditetom

Datum: 30.05.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!

U suradnji s Udrugom „Preokret“, HILS je proveo edukacije o samozastupanju za mlade osobe s invaliditetom. Edukacije su održane u travnju i svibnju u Osijeku i Vinkovcima. Sudionici su upoznati s modelima samozastupanja, zagovaranja i kreiranja javnih politika. Edukacije su održane u okviru projekta U svoje ime koji sufinanciraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Europska unija.

Održani info-štandovi

Datum: 08.04.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!

U suradnji s Udrugom „Preokret“, HILS je, kao nositelj projekta „U svoje ime“ koji sufinaciraju Europska komisija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, organizirao postavljanje info-štandova u Osijeku i Vukovaru. U ožujku i travnju na info-štandovima su podijeljene publikacije zainteresiranima, pušten je promotivni film i građani su informirani o aktivnostima i projektima koji se provode. Osnovni cilj je bio upoznati mlade s invaliditetom s njihovim pravima i mogućnostima, animirati ih na sudjelovanje u projektu te senzibilizirati javnost.

Održana početna konferencija za projekte „Šalter prvih poslova“ i „U svoje ime!“

Datum: 01.03.2011
Kategorije: Šalter prvih poslova, U svoje ime!


Dana 22. veljace 2011. godine u Velikoj vijecnici Vukovarsko-srijemske županije održana je pocetna konferencija na kojoj su predstavljeni projekti „Šalter prvih poslova“ i „U svoje ime!“.

Cilj konferencije je bio upoznati korisnike i javnost s detaljima projekata kojima je cilj povecati zapošljivosti mladih osoba s invaliditetom te ih osposobiti za kvalitetno samozastupanje.

Prisutni su upoznati s konceptom koji ce mladim osobama s invaliditetom pomoci u stjecanju radnog iskustva što je u okviru projekta „Šalter prvih poslova“ zamišljeno tako što ce mlade osobe s invaliditetom koje budu aktivno ukljucene u projektne aktivnosti  i produ sve predvidene edukacije preko Udruge Preokret imati priliku svoje usluge pružati raznim tvrtkama.  

Prisutni su upoznati i s projektom „U svoje ime“ kojem je cilj mlade osobe s invaliditetom na podrucju Vukovarsko-srijemske i Osjecko-baranjske županije osposobiti za kvalitetno samozastupanje te potaknuti njihovo sudjelovanje u društvenom i politickom životu zajednice.

Konferenciji je nazocilo 40-ak sudionika, medu kojima su bili predstavnici organizacija koje su       HILS-ovi  partneri na projektu (Udruga za promicanje prava, mogucnosti i interesa za mlade i invaliditetom u Slavoniji i Baranji – Preokret, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje- podrucna služba Vukovar), predstavnici medija i mnogi drugi.

Početak provedbe projekta "U svoje ime!"

Datum: 28.12.2010
Kategorija: U svoje ime!
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je 25.12. poceo s provedbom projekta U svoje ime! Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za promicanje prava, mogucnosti i interesa za mlade s invaliditetom u Slavoniji i Baranji - Preokret. Projekt sufinanciraju Europska unija u okviru programa Europski instrument za demokraciju i ljudska prava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Projekt se bavi povecanjem kvalitete života mladih osoba s invaliditetom u Hrvatskoj kroz povecanje razine njihove ukljucenosti u procese samozastupanja i povecanje kvalitete njihovog samozastupanja. Ciljna skupina projekta su mlade osobe s invaliditetom od 18 do 30 godina starosti s podrucja Vukovarsko-srijemske i Osjecko-baranjske županije.